Ajuts al Lloguer MITMA 2022

El 19 de maig de 2022, es va publicar la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació.

Aquests ajuts tenen com a objectiu facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a sectors de població en risc d’exclusió social.

Per poder sol·licitar aquest ajut, s’ha de tramitar el formulari online de la web de la Generalitat següent. El període de sol·licitud és del 28 de juny de 2022 fins al 15 de juliol de 2022.

La subvenció serà del 20 % de l’import de la renda de lloguer anual segons l’esforç per pagar el lloguer i els ingressos de la persona.

S’atorga per a l’any de la convocatòria i per als contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2022.

Quins són els requisits?

Per poder accedir als ajuts, heu de complir els següents requisits:

a) Tenir residència legal a Catalunya.

b) Tenir 36 anys o més, en el moment de presentar la sol·licitud.

c) Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals inferiors o iguals 22.548,67 € per a l’exercici fiscal 2020. En cas de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge.

d) Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o d’habitació.

e) No pagar un lloguer superior als 900 € mensuals, o als 450 € mensuals en el cas de tractar-se d’una habitació, per l’àmbit metropolità de Barcelona.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o justificar degudament 3 rebuts pagats per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, Bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.

h) Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l’habitatge o habitació, pels mitjans especificats en l’anterior punt.

i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

j) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria o al web dels ajuts.

Impulsem un Servei d’Oftalmologia Municipal

L’Ajuntament de Sant Fost ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Ramon Martí i Bonet per fomentar la salut visual i ocular.

La Fundació Ramon Martí i Bonet contra la ceguesa és una entitat privada sense ànim de lucre que es va originar l’any 2008 a partir de la il·lusió i les ganes d’ajudar d’un grup d’oftalmòlegs i altres professionals. La fundació que va néixer amb la voluntat de crear projectes propis i poder oferir servei oftalmològic a persones necessitades sense recursos oftalmològics. Registrada amb el número 2490 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb seu a Barcelona.

L’objectiu de la Fundació i l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament és el de treballar pel dret a la salut. Aquest constitueix un dels Objectius Fonamentals del Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides. Poder millorar la visió i prestar atenció precoç a nens durant les diverses etapes de la infantesa, i a l’edat adulta, representa oferir més possibilitats i oportunitats a aquelles persones que es troben en situacions de vulnerabilitat.

Un servei prioritzant l’atenció a la infància

La majoria dels usuaris o beneficiaris del projecte «Visió per a tots en el món» seran nens i joves de Sant Fost. A més, les persones vulnerables de Sant Fost, podran accedir a les ajudes que oferiran els serveis socials municipals.
El servei s’inclourà al Catàleg de Serveis que ofereix l’Àrea de Drets Socials gestionada pel regidor d’En Comú Podem, Albert Bastida. I ja es pot demanar mitjançant el telèfon d’atenció a l’usuari/ària de l’Àrea o demanant cita a través de l’OAC.

Des d’En Comú Podem, treballem per defensar el dret a la salut, l’atenció a les persones i per la millora de la qualitat dels serveis socials municipals.

Sant Fost En Comú Podem registra una moció per l’ús de pirotècnia de baix impacte sonor a Sant Fost

Aquest matí, el grup de Sant Fost En Comú Podem ha registrat una proposta de moció pel proper Ple Municipal per a l’ús de pirotècnia de baix impacte sonor en les celebracions populars de Sant Fost.

Aquesta moció s’ha presentat donada la petició que van iniciar entitats animalistes i veïns i veïnes del municipi per limitar l’ús de focs artificials sonors al municipi. La proposta va sumar gairebé 200 signatures. El regidor d’En Comú Podem, l’Albert Bastida afegeix que: «Creiem que un tema que afecta la ciutadania i que ha tingut un suport significatiu a les xarxes, cal portar-lo al Ple perquè els diferents representants del consistori proposem una solució a aquesta demanda social».

El fet és que per a les persones amb trastorns de l’espectre autista, les explosions suposen una tortura, ja que generen crisi de plor, actituds agressives i fins i tot poden autolesionar-se, ja que el fet d’alterar el seu ambient provoca un increment de cortisol en sang i això produeix conductes estereotipades, repetitives i agressives.

A més, també hi ha arguments en defensa dels drets dels animals que avisen dels perills que suposa la pirotècnia en els animals, Els seus efectes van des de la taquicàrdia, tremolors, falta d’aire, nàusees, atordiment, pèrdua de control, por fins i tot, la mort.

Sant Fost en Comú Podem aquesta moció en el proper Ple Municipal com a reivindicació social i demanarà el vot favorable a la proposta tot defensant els drets dels col·lectius vulnerables i pels drets dels animals.

S’actualitza l’informe executiu de la gestió de Serveis Socials de Sant Fost

Aquesta setmana ha sortit el segon informe públic del treball i les tasques realitzades pels Serveis Socials municipals de l’Ajuntament de Sant Fost on es detallen les estadístiques de les persones ateses i les mesures adoptades al llarg de la setmana del 23 de març al 27 del mateix mes per garantir el benestar i la salut de la ciutadania.

Podeu llegir-lo en el enllaç següent.

Informe Serveis Socials 23-27

Mesures socials i d’acompanyament a la ciutadania general per part dels Serveis Socials

Aquesta setmana ha sortit el primer informe públic del treball i les tasques realitzades pels Serveis Socials municipals de l’Ajuntament de Sant Fost on es detallen les estadístiques de les persones ateses i les mesures adoptades al llarg d’aquests dies per garantir el benestar i la salut de la ciutadania.

Els Serveis Socials de Sant Fost ha donat prioritat absoluta a l’acompanyament i la prestació dels serveis necessaris per als col·lectius amb major vulnerabilitat com són les famílies i persones amb seguiment dels Serveis Socials i, en especial, a les persones grans i la infància.

El regidor de Serveis Socials, l’Albert Bastida explica que «La seva prioritat va ser reorganitzar els equips de Serveis Socials per poder garantir als veïns i les veïnes un servei continuat i de qualitat al llarg de les setmanes vinents a causa de l’estat d’emergència sanitària«.

Al llarg d’aquestes dues setmanes els Serveis Socials ha treballat tant presencialment a la Casa Bastinos com telemàticament, per garantir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores de l’àrea de drets socials.

L’informe que s’adjunta en aquesta entrada deixa dades tan rellevants com la realització de 180 trucades des de Serveis Socials mitjançant el servei d’atenció bàsica, 100 trucades realitzades als avis i àvies del municipi per fer-ne un seguiment, 72 persones amb servei d’atenció domiciliària o 215 àpats a domicili repartits la setmana passada.

Aquests informes, assegura l’àrea de drets socials que es publicaran de forma periòdica per tal de rendir comptes a la ciutadania de les tasques i mesures que estan realitzant en els Serveis Socials al llarg d’aquestes setmanes com a mesura de transparència i d’informació davant els veïns i veïnes del poble.

 

Informe Serveis Socials

Serveis Socials crea un servei de suport psicològic telefònic gratuït per la ciutadania

Aquesta eina es dirigeix les persones que estan fent front a la situació d’emergència sanitària pel covid-19

La regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Fost, ha posat en marxa un servei telefònic de suport psicològic gratuït per la ciutadania de Sant Fost. Fins ara el servei estava destinat exclusivament a casos específics que els treballadors i les treballadores socials de l’Ajuntament creien convenient. Ara s’ha obert el servei a tothom.

Segons el regidor d’En Comú Podem, Albert Bastida –L’Ajuntament ha de vetllar pel benestar dels nostres veïns i veïnes en una situació excepcional com aquesta i donar un suport psicològic i emocional. El confinament i l’emergència sanitària que estem vivint sovint no és fàcil de gestionar, sobretot per a famílies que fins i tot es veuen afectats per la malaltia o per la pèrdua del seu treball per culpa dels «ERTE» que estan realitzant en moltes empreses.

Aquesta eina de suport es pot accedir a travès del telèfon 689.102.007 i hi pot trucar tothom qui ho necessiti. De 9h a 13.30h, els Serveis Socials realitzaran una selecció de les trucades rebudes, prioritzant les més urgents, i a la tarda es durà a terme l’atenció psicològica via telefònica.