En Comú Podem en defensa dels drets dels infants i contra la intolerància.

En Comú Podem en defensa dels drets dels infants i contra la intolerància.

Comunicat d’En Comú Podem arrel la reunió del passat dilluns amb el Síndic, la DGAIA i lnterior.

19/02/2020

El passat dilluns, es va celebrar una reunió convocada pel Síndic de Greuges arrel la intervenció d’ofici que va realitzar aquest òrgan, degut el conflicte que s’ha creat a Sant Fost fa uns mesos, per la propera obertura d’una casa d’acollida de menors no acompanyats al municipi.

La primera de les reunions es va convocar als grups municipals que representem al Ple Municipal de Sant Fost. Abans del inici de la reunió, dos membres del partit Independents Units per Sant Fost, van renunciar a seure a la taula justificant la seva absència amb motius totalment aliens al tema a tractar a la reunió. A més de considerar que és una falta de respecte a les institucions representades en aquesta taula, creiem que és un incompliment del deure assumit pels partits polítics segons l’acord de partits contra el racisme.

Aquest acord, estableix un  compromís de mínims, que obliga les formacions al fet que, si emeten missatges sobre immigració, aquests no incitin al racisme, siguin contrastats i contextualitzats, i que la manera de tractar aquesta temàtica no variï segons el públic al qual s’adrecen.

El Síndic, mitjançant la convocatòria d’aquesta reunió, volia traslladar aquesta unanimitat recollida a l’acord de partits polítics de Catalunya, al nostre municipi. Lamentem que Independents no ho hagi entès així.

D’altre banda, acabada la reunió amb els grups municipals, es va celebrar una reunió oberta a les entitats del poble amb uns objectius semblants a la primera reunió, però implicant a les associacions de Sant Fost. En aquesta reunió, En Comú Podem no va participar, atès a les discrepàncies amb el format que va tenir la reunió. Creiem que s’hauria d’haver convocat únicament a representats d’associacions constituïdes com a tal i no a plataformes que no estan registrades en cap cens.

Per a nosaltres, l’assistència de la Plataforma Gestió Responsable com a entitat del poble sense ser-ho, desvirtuava el sentit de la reunió que, per nosaltres, buscava sumar sinèrgies per a la integració d’aquests menors en el nostre municipi. No legitimarem discursos intolerants cap a un col·lectiu vulnerable reconegut per la ONU com ha succeït al llarg d’aquests mesos.

En Comú Podem tindrà sempre la mà estesa a aquelles entitats i persones que vulguin treballar per la defensa dels drets dels infants.

Sant Fost i els joves migrats sols

Pràcticament tothom s’ha assabentat de que la Generalitat obrirà un centre de menors a Sant Fost. Són moltes i molt diverses les postures que diferents veïns i veïnes han exposat tant en xarxes socials i mitjans de comunicació com al propi govern municipal. Tot i així, sovint els arguments per defensar aquestes postures es troben fonamentats en el desconeixement de la situació del col·lectiu d’infants del que es parla.

Els menors migrats no acompanyats (MENA), són nens que venen al nostre país degut a les difícils situacions familiars i socials que pateixen en el seu país d’origen i fugen de la pobresa sense res més que la roba que porten. Aquest mateix motiu els fa un col·lectiu social vulnerable, reconegut per les Nacions Unides.

Al llarg dels darrers mesos, alguns mitjans d’informació han col·laborat a que la societat relacioni a aquests infants amb aspectes negatius, arribant a utilitzar el terme “MENA” com un nom estigmatitzant i que fomenta l’exclusió d’aquest col·lectiu de la societat catalana. És per això que cal canviar el nom per a referir-se a aquests joves i començar a treballar conjuntament, societat civil i institucions, per humanitzar la situació dels menors migrats davant la ciutadania.

La nostra societat ha d’adoptar una filosofia d’amistat, empatia i de fraternitat entre persones, sense distinció de gènere o origen, seguint l’esperit del bé comú. Hem de rebutjar l’actitud d’aquells partits que tracten d’utilitzar la situació de misèria que pateixen aquests nens per confrontar la societat i generar odi a canvi de guanyar vots mitjançant la desinformació.

D’altra banda, l’administració competent, la Direcció General d’Atenció a la Infància, ha de vetllar per garantir els drets com l’educació, l’assistència sanitària o els serveis bàsics, dels infants migrats com a col·lectiu vulnerable i coordinar el treball d’integració d’aquests joves amb els educadors i educadores de les empreses que gestionen els centres i amb els Ajuntaments i les entitats del municipi on resideixin els infants.

És per això que l’Ajuntament ha de demanar a la DGAIA que compleixi la llei i faci el seu treball de coordinació de manera adient, per a garantir la correcta integració del jovent en el municipi i vetllar per la normalització de la convivència entre veïns i veïnes i aquest col·lectiu.

Sant Fost és un poble inclusiu i d’acollida amb predisposició a cooperar amb la Generalitat contra l’estigmatització d’aquests joves i a favor d’ajudar a combatre la vulnerabilitat que pateix aquest col·lectiu. Per això, davant la obertura per part de la Direcció General d’Atenció a la Infància, els santfostencs i les santfostenques, defensarem els drets dels infants i posarem de manifest els nostres valors d’empatia, de solidaritat i de fraternitat amb els joves migrats que conviuran amb nosaltres.