Martorelles i Sant Fost treballen propostes per fomentar l’habitatge

Els Grups Municipals d’En Comú Podem de Martorelles i Sant Fost treballen propostes per fomentar l’habitatge i donar una solució a la problemàtica que presenten els municipis al que representen per assolir els objectius i reptes establerts per la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social del Departament de la Generalitat.

El passat mes d’octubre coneixíem la proposta de Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge. Aquest ha estat presentat la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. És precisament d’aquest Pla Territorial Sectorial d’habitatge que neix la voluntat dels diferents representants dels municipis de posar en comú propostes que permetin fomentar els habitatges assequibles i crear eines que puguin donar solucions a col·lectius específics amb més dificultats com són els joves o les persones en exclusió residencial.

Un pla territorial sense eines pels municipis

Concretament, s’ha fet un debat previ dels assistents a les diverses reunions en les quals es va arribar a la postura comuna de que s’ha presentat un document buit de contingut i sense recursos per els municipis com Sant Fost o Martorelles.

Les dades referent als municipis baixvallesans, estableixen una necessitat de nous habitatges per a polítiques socials d’entorn a uns 900 habitatges per l’any 2042. Aquestes dades posen de manifest un problema que tothom sabia i cedeix aquesta responsabilitat als municipis, sense donar recursos ni competències.

El Pla Territorial s’ha aprovat sense calendari i sense pressupost fixat.” Exposa el regidor de Sant Fost Albert Bastida. “Es tracta d’un document continuista amb el model de gestió que s’ha aplicat els darrers 20 anys. Està basat en petites ajudes per adquirir habitatges o per arribar acords amb grans tenidors que sols ajuden a trobar alguna solució puntual d’emergència. Això fa impossible arribar a assolir l’esforç de recursos i d’inversions com per complir els objectius marcats”.

Tot i això, els i les representats hem de donar solucions que permetin oferir habitatge assequible dintre de les nostres possibilitats i competències. I és aquest l’objectiu de les darreres reunions que s’han celebrat.

La regidora de Martorelles, Mónica Utrilla per la seva banda explica que:

“La mancomunació de serveis com aquest esdevenen una gran oportunitat per unificar recursos. Aquesta solució fa que els municipis puguin fer front i atendre a una necessitat compartida, com és la difícil accessibilitat a l’habitatge”

Durant els propers dies, Martorelles i Sant Fost En Comú Podem treballen propostes per fomentar l’habitatge que faran arribar les propostes treballades als diferents governs municipals i obren la possibilitat de treballar-les amb la resta de les forces polítiques.

Comparteix!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email