Guillermo Álvarez Montes de Oca

candidatura

En Guillermo és el nostre número, un company de 56 anys, veí de Sant Fost des de fa 17 anys. Viu al barri de Mas Llombart Sud i ha estudiat programació web i administració de sistemes.

En Guillermo és militant de Podem des de fa quasi una desena d’anys. Ha ostentat càrrecs interns del partit com la secretaria d’organització de Podem Sant Fost i candidat a la Secretaria General de Podem Catalunya.
Ha estat implicat en el sindicalisme i el cooperativisme. Va crear un sindicat de treballadors i treballadores i també una cooperativa en la qual actualment continua sent membre fundador.

És una persona molt formada i amb molta experiència. Les àrees en les quals treballa i col·labora són hisenda, serveis interns i recursos humans. Tot I que també li agraden molt els temes d’habitatge i de drets socials.

La il·lusió d’en Guillermo és aconseguir que Sant Fost sigui un poble inclusiu, on viure i conviure, que no deixi ningú enrere.