En Comú Podem en defensa dels drets dels infants i contra la intolerància.

En Comú Podem en defensa dels drets dels infants i contra la intolerància.

Comunicat d’En Comú Podem arrel la reunió del passat dilluns amb el Síndic, la DGAIA i lnterior.

19/02/2020

El passat dilluns, es va celebrar una reunió convocada pel Síndic de Greuges arrel la intervenció d’ofici que va realitzar aquest òrgan, degut el conflicte que s’ha creat a Sant Fost fa uns mesos, per la propera obertura d’una casa d’acollida de menors no acompanyats al municipi.

La primera de les reunions es va convocar als grups municipals que representem al Ple Municipal de Sant Fost. Abans del inici de la reunió, dos membres del partit Independents Units per Sant Fost, van renunciar a seure a la taula justificant la seva absència amb motius totalment aliens al tema a tractar a la reunió. A més de considerar que és una falta de respecte a les institucions representades en aquesta taula, creiem que és un incompliment del deure assumit pels partits polítics segons l’acord de partits contra el racisme.

Aquest acord, estableix un  compromís de mínims, que obliga les formacions al fet que, si emeten missatges sobre immigració, aquests no incitin al racisme, siguin contrastats i contextualitzats, i que la manera de tractar aquesta temàtica no variï segons el públic al qual s’adrecen.

El Síndic, mitjançant la convocatòria d’aquesta reunió, volia traslladar aquesta unanimitat recollida a l’acord de partits polítics de Catalunya, al nostre municipi. Lamentem que Independents no ho hagi entès així.

D’altre banda, acabada la reunió amb els grups municipals, es va celebrar una reunió oberta a les entitats del poble amb uns objectius semblants a la primera reunió, però implicant a les associacions de Sant Fost. En aquesta reunió, En Comú Podem no va participar, atès a les discrepàncies amb el format que va tenir la reunió. Creiem que s’hauria d’haver convocat únicament a representats d’associacions constituïdes com a tal i no a plataformes que no estan registrades en cap cens.

Per a nosaltres, l’assistència de la Plataforma Gestió Responsable com a entitat del poble sense ser-ho, desvirtuava el sentit de la reunió que, per nosaltres, buscava sumar sinèrgies per a la integració d’aquests menors en el nostre municipi. No legitimarem discursos intolerants cap a un col·lectiu vulnerable reconegut per la ONU com ha succeït al llarg d’aquests mesos.

En Comú Podem tindrà sempre la mà estesa a aquelles entitats i persones que vulguin treballar per la defensa dels drets dels infants.

Comparteix!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email