Ajuts al Lloguer MITMA 2022

El 19 de maig de 2022, es va publicar la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació.

Aquests ajuts tenen com a objectiu facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a sectors de població en risc d’exclusió social.

Per poder sol·licitar aquest ajut, s’ha de tramitar el formulari online de la web de la Generalitat següent. El període de sol·licitud és del 28 de juny de 2022 fins al 15 de juliol de 2022.

La subvenció serà del 20 % de l’import de la renda de lloguer anual segons l’esforç per pagar el lloguer i els ingressos de la persona.

S’atorga per a l’any de la convocatòria i per als contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2022.

Quins són els requisits?

Per poder accedir als ajuts, heu de complir els següents requisits:

a) Tenir residència legal a Catalunya.

b) Tenir 36 anys o més, en el moment de presentar la sol·licitud.

c) Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals inferiors o iguals 22.548,67 € per a l’exercici fiscal 2020. En cas de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge.

d) Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o d’habitació.

e) No pagar un lloguer superior als 900 € mensuals, o als 450 € mensuals en el cas de tractar-se d’una habitació, per l’àmbit metropolità de Barcelona.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o justificar degudament 3 rebuts pagats per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, Bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.

h) Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l’habitatge o habitació, pels mitjans especificats en l’anterior punt.

i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

j) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria o al web dels ajuts.

Maig reivindicatiu a Sant Fost

Aquest maig ha estat un mes de múltiples esdeveniments on ens hem retrobat amb la ciutadania com abans de la pandèmia.

El mes va començar amb un acte que va reunir més d’un miler de persones, la Fost Animal. A la fira, les entitats i la ciutadania van demostrar l’esperit animalista que Sant Fost. La Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament proposa dia rere dia amb les seves polítiques, defensant els drets dels animals i vetllant pel seu benestar.

El passat 21 de maig es va celebrar La Nit de l’Esport. Aquest acte va comptar amb una gran assistència, on es va donar reconeixement a les entitats esportives i als esportistes locals més destacats de l’any.

I no oblidar la Setmana de la Natura i el Dia Mundial del Medi Ambient. Aquest any es va celebrar al Parc de Can Coromines i fou organitzat per la Regidoria de Medi Ambient, gestionada per l’Albert Bastida. Mig miler de persones van poder aprendre i gaudir amb diversos tallers, atraccions i música en directe. A més, es podia donar una ullada als productes del Mercat de Segona Mà del Voluntariat Social per Sant Fost.

Volem agrair l’assistència i participació dels veïns i veïnes de Sant Fost, juntament amb totes les persones que ens han visitat d’altres municipis, ja que han fet possible que aquests actes hagin sigut tot un èxit.

Finalment, recordar-vos que aquest mes de juny entrarà en vigor l’ordenança sobre Pirotècnia, la qual intenta donar solució a la necessitat de convivència entre totes les veïnes i veïns que vivim en el nostre poble, incloses les nostres mascotes, perquè així tots celebrem inclusivament de forma activa i amb alegria la Revetlla de Sant Joan. Moltes gràcies i bona Revetlla!

Ajuts de Lloguer per a Joves

Ja estan disponibles els ajuts de lloguer per a joves. Es tracta del «Bo Jove» de 250€ mensuals i va adreçat a joves de fins a 35 anys que disposen d’un contracte de lloguer per poder fer front al seu pagament. Es podrà sol·licitar entre el 8 de juny i el 17 de juny mitjançant la web d’habitatge.

De fet, avui s’ha publicat en el DOGC la Resolució DSO/1650/2022. En ella, s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove.

Consideracions rellevants:

Com i on s’han de sol·licitar:

Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa SOL·LICITUD ELECTRÒNICA BO LLOGUER JOVE

b) Els i les joves de Sant Fost també podem acudir a la web del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el següent enllaç.

c) A l’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental amb cita prèvia.

 

Tanmateix, s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 – 667 99 21 35, a més del correu electrònic [email protected].

Sant Fost registra tres BCIL

Sant Fost és un municipi ric en patrimoni, fonts i edificis, que formen part de la cultura, la riquesa i la història del nostre municipi. Tot i això, cap del patrimoni que disposa el nostre municipi ha estat conservat ni protegit fins ara.

Després de tants anys, finalment l’Ajuntament de Sant Fost, ha inscrit al Catàleg de Patrimoni Cultural Català un total de tres Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) del municipi. Els BCIL declarats a Sant Fost són:

Aquesta acció ha estat possible gràcies al treball realitzat per Sant Fost En Comú Podem i el seu regidor en el govern, l’Albert Bastida. L’Albert fa un any que ostenta la primera tinença d’alcaldia i que gestiona, entre d’altres regidories, la regidoria de Patrimoni.

La declaració d’aquests tres elements patrimonials ve justificada no únicament pel seu valor arqueològic o arquitectònic, sinó també pel valor simbòlic i paisatgístic. Els tres elements són d’un gran interès històric del municipi. El Pou de Glaç de Can Donadeu és un dels més grans del Mediterrani. I l’Ermita de Sant Cebrià de Cabanyes, forma part de la història de la constitució del nostre poble, tal i com el coneixem avuí dia.

La protecció legal d’aquests béns culturals permetrà la sol·licitud de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a intervencions en BCILs.

De fet, aquestes accions, formen part de les propostes que Sant Fost En Comú Podem, portava en el seu programa electoral i que confirmen l’aposta ferme del partit en protegir el patrimoni local.

El Mapa de Patrimoni, un dels propers objectius.

D’altra banda, el regidor de patrimoni, Albert Bastida, ja ha demanat a la Diputació de Barcelona ajut per poder iniciar enguany treballs per l’elaboració del Mapa del Patrimoni Cultural del municipi. També s’ha sol·licitat la creació de senders que fomentin el turisme a Sant Fost. Aquest projecte, cofinançat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Fost, inclourà fitxes de tots els elements patrimonials, amb informació d’interès de cadascuna així com la seva localització.

Conveni pel control de la població de porcs senglars entre UAB i Ajuntament de Sant Fost

Ahir dimarts 22 de desembre, es va signar el conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles pel control de la població de porcs senglars en el municipi mitjançant vacunes immunicontraceptives.
La iniciativa, de la regidoria de #BenestarAnimal liderada pel regidor Alberto Bastida Marfil, busca donar una solució ètica al creixement exponencial que s’ha patit tant en el municipi com en els voltants, del senglar a les zones urbanes i periurbanes
El seu mecanisme d’acció és la creació d’anticossos enfront l’hormona alliberadora de gonadotropines (GnRH), hormones que afavoreixen la funció reproductora en els mamífers. Tal com succeeix quan s’aplica una vacuna contra una malaltia, els animals rebran una dosi injectada (en aquest cas, via intramuscular) per a que, al cap d’uns dies, comencin a produir anticossos. La resposta immunitària per part dels individus es presenta variable, amb una durada d’entre 2 i 5 anys.
Mitjançant la determinació de les hormones relacionades amb la reproducció, l’observació dels teixits de les gònades i els títols d’anticossos es podrà determinar l’efectivitat de l’aplicació de la vacuna. Així, si les hormones disminueixen, els teixits reproductors es mostren inactius i els títols d’anticossos són elevats, s’evidenciarà una resposta positiva enfront la vacuna.
El projecte pilot pot suposar una nova metodologia a tenir en compte i a afegir a les que ja s’utilitzen en la gestió del senglar, segons els seus promotors, que no pretenen la seva utilització com a mesura única ni el seu ús a gran escala. La metodologia proposada és similar a la que s’està utilitzant a Austràlia i Nova Zelanda.
Aquesta campanya, juntament amb altres polítiques que s’estan treballant des de la regidoria, busquen reduir les afectacions de l’increment de porcs senglars a través d’un pla de gestió ètic.
Que et sembla aquesta iniciativa?

Juntes enfront la violència masclista

D’ençà d’uns anys, la violència masclista ha estat al centre de moltes de les polítiques públiques de gènere i de les lleis més transcendents en matèria d’igualtat. Això podria semblar una victòria per a posar fi a la violència masclista. Tanmateix, les eines de política pública que s’han anat generant són insuficients atesa la gran dimensió del treball a desenvolupar. No abasten la complexitat de les violències que pateixen les dones, lesbianes i trans.

El moviment feminista ha posat de manifest la necessitat d’abordar la violència masclista en tots els seus àmbits, i no quedar reduïda a una definició restrictiva centrada exclusivament a la violència en la parella. Altres tipus de violències en van quedar fora, el que ha generat noves desproteccions i desajustos que han estat denunciats en els darrers anys persistentment. Per això, s’ha d’abordar amb la mateixa força tots els tipus de violència masclista.

Hem d’ampliar la mirada i visibilitzar també la violència institucional, la violència econòmica, les violències sexuals, l’assetjament laboral, la violència vicària, la violència obstètrica, la violència cap a les dones migrades, envers les dones trans o amb diversitat funcional o els feminicidis efectuats fora del marc de la parella.

Un problema endèmic agreujat amb la pandèmia

La crisi social generada per la pandèmia ha evidenciat la vulnerabilitat social de moltes dones, lesbianes i trans i la necessitat de posar en el centre el valor dels treballs de cura. L’economia feminitzada i no remunerada de la cura, ha estat un amortidor de la manca d’inversió en el sistema social i ha agreujat la situació de dones en clara situació de vulnerabilitat.

Les violències masclistes també poden convergir amb altres eixos de discriminació, com l’origen, el color de la pell, la situació administrativa, l’edat, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, la salut, l’orientació sexual o identitat i expressió de gènere, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada. La interacció d’aquestes discriminacions i situacions s’ha de tenir en compte a l’hora d’abordar les violències masclistes.

Respecte a la violència institucional, lluny de la prevenció, protecció i reparació que haurien de garantir les institucions, durant els processos de guarda i règim de visites, en moltes ocasions, es segueix utilitzant l’anomenada Síndrome d’Alienació Parental, especialment contra les dones. Una síndrome inexistent, negada per l’OMS i el CGPJ i prohibida per llei a Catalunya, però que s’aplica molt sovint en processos en els quals hi ha denúncia per violència masclista o d’abusos sexuals a menors.

Un problema que no entén de fronteres

En aquest context de pandèmia, moltes persones migrades, afectades per la Llei d’Estrangeria, o amb ocupacions sense protecció laboral ni tampoc social, han quedat excloses dels ajuts i subsidis davant l’emergència social. Aquestes mesures han deixat especialment enrere a moltes dones, lesbianes i trans, que per treballar en l’economia informal són precisament les més vulnerables.

Posar nom a aquestes exclusions i violències ha estat una de les lluites principals del moviment feminista: visibilitzar-les per poder-les combatre, i per a aconseguir que les administracions públiques assumeixin aquesta lluita com una tasca pròpia i desenvolupin sistemes de suport i acompanyament per a totes les dones. Calen canvis estructurals claus per a la prevenció, l’atenció i la recuperació de tota mena de violències masclistes. La violència masclista ha de ser una prioritat, una voluntat real de canviar l’organització política, social, econòmica i cultural androcèntrica.

No ens podem permetre parlar d’igualtat en una societat que manté una estructura que perpètua i reprodueix la violència. Hem de treballar per desarticular el model patriarcal, exigir l’equitat de gènere i que totes les polítiques públiques municipals, inclosos els pressupostos, tinguin perspectiva de gènere i feminista. Revisar tot el funcionament de l’administració municipal per evitar generar victimització i suprimir qualsevol mena de violència institucional, entenen la mateixa com la violència exercida per l’administració pública, per acció o per omissió.

25N Juntes enfront la violència masclista

Avui, 25 de novembre, volem enviar un missatge a la societat de corresponsabilitat enfront de la situació preocupant que estem patint d’increments de violències masclistes i agressions sexuals. Les agressions sexuals i els casos de violència masclista ens afecten a totes i els vivim ben a prop. A Sant Fost, en data d’avui són 9 veïnes les que han patit, aquest any, algun tipus de violència o agressió. Des de Sant Fost en Comú Podem diem PROU al masclisme, PROU a la societat patriarcal i PROU a la tolerància. Ens adherim a la campanya #TODAS i a la iniciativa #PuntoVioleta impulsat pel Ministeri d’Igualtat per corresponsabilitzar a la societat que sols aturarem i erradicarem la violència masclistes juntes.

Sant Fost En Comú Podem proposa al Ple l’impuls d’un model de gestió de les residències públic i de qualitat

La crisis sanitària provocada per el COVID-19 ha afectat a tots els sectors dels serveis públics i privats del nostre país. Ha generat més desigualtats entre la societat, el sector econòmic ha tingut una disminució important de la seva activitat, fet que ha provocat una gran quantitat d’ERTOs i EROs, ha tingut conseqüències greus en l’àmbit educatiu, … però si algun sector ha patit més aquesta pandèmia, aquest ha estat el sector socio-sanitari, afectant sobretot al col•lectiu més vulnerable, el de la gent gran a les residències.

A Catalunya més de 64.000 persones grans i/o dependents en 1.073 residències, 35.000 places privades (moltes d’elles en mans d’empreses de la construcció), 14.000 en centres d’entitats socials i només 10.000 places públiques. Places totalment insuficients, doncs hi ha una llista d’espera de més de 3 anys i una situació similar pels centres de dia. Des de la declaració de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19, més de 3.927 persones residents han mort  i s’han detectat més de 32.000 casos sospitosos d’estar contagiades entre treballadors i treballadores i persones usuàries. Han estat moltes les denúncies al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant d’aquesta situació, que ha reaccionat tard i malament, tal i com demostra la retirada de competències que el Govern de la Generalitat de Catalunya va fer a aquest Departament, traspassant-ne les seves competències al Departament de Salut.

Quan va començar la crisi sanitària del coronavirus, la immensa majoria d’aquests centres no tenien l’atenció sanitària integrada i coordinada, doncs s’havia externalitzat posant la salut de les persones grans en mans privades. Es patien greus dèficits de personal mèdic, d’infermeria, ràtios molt elevades, deficients condicions assistencials, escassetat de subministraments de protecció i una situació laboral precària de les professionals que cuiden dels nostres avis i àvies, en un sector altament feminitzat. Aquesta greu situació ha evidenciat les deficiències d’un model d’atenció obsolet i privatitzat.

És imprescindible un canvi en el model d’atenció a les persones grans i/o dependents que consideri essencial el Dret fonamental a un envelliment digne, que garanteixi l’autonomia de cada persona per poder gaudir d’una vida plena.

Cal  que la  Generalitat assumeixi les seves responsabilitats dignifcant i garantint  la qualitat d’atenció a les residències, apostant per un sistema públic,  posant  les persones i les seves necessitats al centre on es fomenti l’atenció i l’autonomia personal  per davant de criteris economicistes.

Cal avançar en el model d’atenció a la gent gran canviant les macroresidències per altres espais vitals i serveis com ara: la llar pròpia, les llars compartides amb apartaments diferenciats i serveis de suport compartits i també, les petites llars-residència de caràcter sociosanitari amb un disseny que preservi la llibertat i la intimitat i que  alhora que garanteix una atenció social i sanitària adient.

És per aquest motiu que Sant Fost en Comú Podem ha presentat una proposta al Ple Municipal per instar a la Generalitat de Catalunya a impulsar un canvi de model orientat a acabar amb la privatització dels recursos d’atenció i residencials existents i convertint-los en públics, amb possibilitats de concertació, començant per les residències més afectades i incorporant-ne la seva gestió a la xarxa pública. Per que nosaltres ho tenim clar: Prioritzem les persones enver al ànim de lucre de les macroempreses privades que gestionen les residències.

Sant Fost En Comú Podem registra una moció per l’ús de pirotècnia de baix impacte sonor a Sant Fost

Aquest matí, el grup de Sant Fost En Comú Podem ha registrat una proposta de moció pel proper Ple Municipal per a l’ús de pirotècnia de baix impacte sonor en les celebracions populars de Sant Fost.

Aquesta moció s’ha presentat donada la petició que van iniciar entitats animalistes i veïns i veïnes del municipi per limitar l’ús de focs artificials sonors al municipi. La proposta va sumar gairebé 200 signatures. El regidor d’En Comú Podem, l’Albert Bastida afegeix que: «Creiem que un tema que afecta la ciutadania i que ha tingut un suport significatiu a les xarxes, cal portar-lo al Ple perquè els diferents representants del consistori proposem una solució a aquesta demanda social».

El fet és que per a les persones amb trastorns de l’espectre autista, les explosions suposen una tortura, ja que generen crisi de plor, actituds agressives i fins i tot poden autolesionar-se, ja que el fet d’alterar el seu ambient provoca un increment de cortisol en sang i això produeix conductes estereotipades, repetitives i agressives.

A més, també hi ha arguments en defensa dels drets dels animals que avisen dels perills que suposa la pirotècnia en els animals, Els seus efectes van des de la taquicàrdia, tremolors, falta d’aire, nàusees, atordiment, pèrdua de control, por fins i tot, la mort.

Sant Fost en Comú Podem aquesta moció en el proper Ple Municipal com a reivindicació social i demanarà el vot favorable a la proposta tot defensant els drets dels col·lectius vulnerables i pels drets dels animals.

Bingo de Sant Fost – Participa i Fes Poble!

☀️ Bona tarda!

? Avuí us portem un BINGO de Sant Fost. Aquests dies de confinament s’han posat de moda desafiar als nostres amics i amigues i als nostres familiars amb tota classe d’exercicis i propostes.

? El joc que us proposem és un repte divertit on a més participarem per fer poble. Ets de Sant Fost? Demostra-ho mitjançant aquest BINGO! Participar és molt fàcil! Us expliquem com:

1️⃣ Descarrega la plantilla que t’adjuntem en aquest missatge.

2️⃣ Fes un tick a totes aquelles activitats que has realitzat al nostre poble.

3️⃣ Puja aquesta imatge a les teves xarxes socials i etiqueta a les persones que vols desafiar.

? I no t’oblidis d’explicar les normes i compartir l’enllaç per baixar la plantilla!

Descarrega la plantilla

S’actualitza l’informe executiu de la gestió de Serveis Socials de Sant Fost

Aquesta setmana ha sortit el segon informe públic del treball i les tasques realitzades pels Serveis Socials municipals de l’Ajuntament de Sant Fost on es detallen les estadístiques de les persones ateses i les mesures adoptades al llarg de la setmana del 23 de març al 27 del mateix mes per garantir el benestar i la salut de la ciutadania.

Podeu llegir-lo en el enllaç següent.

Informe Serveis Socials 23-27